Niedziela Palmowa - Wielki Tydzień

W Niedzielę Palmową rozpoczynamy celebrację Wielkiego Tygodnia, wchodzimy w tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela. Liturgia Niedzieli Palmowej przypomina nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Gałązki palmowe trzymane w rękach i radosny śpiew "Hosanna" to znak czci i szacunku dla wjeżdżającego Króla. Kilka dni później te same ręcę będą rzucały w Niego kamieniami, a zamiast "Hosanna" będzie słychać krzyk "ukrzyżuj go"! Czytany opis Męki Pańskiej wprowadza nas w medytację nad sensem wydarzeń, jakie miały miejsce w dniach Wielkiego Tygodnia. Poprzez wyciszenie serca chciejmy przygotować się do godnego i owocnego świętowania Paschy Chrystusa.

V Niedziela Wielkiego Postu

Kościół w Polsce przeżywa kolejny rok duszpasterski po hasłem "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię." W Wielkim Poście szczególnie żarliwie brzmi to wezwanie do nawrócenia. Powracać do źródła, jakim jest Ewangelia Chrystusowa, to stałe zadanie dla nas wierzących, a szczególnie w czasie szczególnej modlitwy i pokuty - jaki obecnie przeżywamy, zbliżając się do świąt Zmartwychwstania Chrystusa. W naszej wielkopostnej wędrówce dziś zasłaniamy krzyże i wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Niech ona pobudzi nas jeszcze bardziej do zwrócenia serc i umysłów ku Bogu.

Nowy Rok

Wszystkim Parafianom i miłym Gościom odwiedzającym naszą stronę, życzę Bożego Błogosławieństwa w całym Nowym Roku. Niech Pan błogosławi Was i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i nich Was obdarzy pokojem. (por.Lb 6.23) Szczęść Boże! Ks.proboszcz Krzysztof Nojman

Boże Narodzenie - Życzenia

"To właśnie tego wieczoru,od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku".

Wszystkim mieszkańcom naszej Parafii oraz miłym gościom, życzę Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech radość i światło betlejemskiego żłóbka napełnia serca i nasze domy, abyśmy mogli każdego dnia dzielić się z innymi wiarą, nadzieją i miłością.

Ks.Proboszcz Krzysztof Nojman

Adwent

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, odprawia się Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie "Roraty". W naszym kościele "Roraty" od poniedziałku do piątku o godz.18.00.

Uroczystość Wszystkich Świętych

W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. Świętość nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Pomyślmy o tym, odwiedzając cmentarze i wspominając naszych zmarłych. Zapewne i wśród naszych najbliższych są święci. Pamiętajmy w tych dniach o możliwości zyskania odpustów za zmarłych. Korzystajmy z tej skarbnicy zasług Chrystusa i świętych, aby wyprosić niebo dla naszych bliskich, którzy już zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę.

Spotkanie dla rodziców ministrantów naszej parafii

Spotkanie dla rodziców ministrantów naszej parafii odbędzie się w piątek 10 października 2014 r. o godz.18.30, w kościele. W każdej parafii grono ministranckie zajmuje szczególne miejsce pośród różnych grup duszpasterskich. Stąd też ministranci winni być otoczeni prawdziwą duchową opieką.Służba wymaga czasami od ministrantów wiele wyrzeczeń. Jednak świadomość, iż służy się samemu Bogu i ludziom daje wewnętrzną radość i umacnia ducha. Każdy ministrant powinien być bardzo dumny z tego, co robi. Dumni ze swoich synów - ministrantów powinni być także ich rodzice, których postawa i zaangażowanie mają ogromny wpływ na podejście ich synów do służby ministranckiej.

Spotkanie modlitewne 13.10.2014 r.

Spotkanie modlitewne dla Matek i Ojców Żywego Różańca (z 10 ostrowskich parafii) odbędzie się w poniedziałek 13 października 2014 r. w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz.18.00, którą odprawi ks. Przemysław Hęciak - wikariusz z Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Kaliszu. Różaniec Fatimski o godz.18.45, następnie procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. Po procesji - Apel Jasnogórski oraz uczczenie relikwii Błogosławionych Dzieci Fatimskich: Hiacynty i Franciszka. Matki oraz Ojców Żywego Różańca z wszystkich ostrowskich parafii zaprasza ks. Proboszcz Krzysztof Nojman, który prosi, aby przybyć z różańcowymi sztandarami.

Sakrament Bierzmowania

W niedzielę 28 września 2014 r. na Mszy św. o godz.11.30 młodzież naszej Parafii otrzyma sakrament bierzmowania. Sakramentu bierzmowania udzieli Ks. Biskup Teofil Wilski. Przez sakrament bierzmowania wierni ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. W tym sakramencie otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo. Do sakramentu bierzmowania przystąpi młodzież klasy III gimnazjum oraz młodzież klasy I szkoły średniej. Niech Duch Święty, którego młodzi ludzie otrzymają w sakramencie bierzmowania umocni ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata

W niedzielę 28 września organizowana jest akcja "Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata". Przy ulicach miast i wiosek, przy figurach i przydrożnych krzyżach, zgromadzą się ludzie, którzy będą odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Będzie to 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do przestrzeni naszego życia - życia prywatnego i życia publicznego. Do świata porządku i chaosu, wewnętrznej kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu. Dziesięć minut na ulicy, to specjalny czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: "Jezu, ufam Tobie!'. To niepowtarzalna okazja do podzielenia się orędziem o Bożym Miłosierdziu z przechodzącym obok człowiekiem. To błysk nadziei dla udręczonych odwiecznym poszukiwaniem miłości. Paradoksalnie, najpiękniejszą miłość można tego dnia spotkać na smutnej ulicy. W naszej Parafii zgromadzimy się w Topoli Małej przy ul.Odolanowskiej 68, przy Słupie Jezusa Pojmanego - w niedzielę 28 września o godz.15.00.

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Matki Bożej Fatimskiej

ul. Kręta 54
63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 6222319202
REGON: 250955403
Konto bankowe:
PKO BP S.A. O 1 Ostrów Wlkp.
07102022670000440200021816

Telefon: 62 733 91 26
e-mail: krzysztof_nojman2@onet.eu

Redakcja gazetki ,,Fatimska Pani": redakcja.mbfatimska@gmail.com

Msze

Msze św. w niedziele:
8.00, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci)
W okresie Wielkiego Postu: 8.00, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci), 17.00 Gorzkie Żale: 16.15

Msze św. w dni powszednie: poniedziałek:7.30, wtorek-sobota:18.00
W styczniu: poniedziałek-piątek: 7.30
Roraty - poniedziałek-piątek: 18.00

Biuro

Biuro parafialne - otwarte:
wtorek 19.00-20.00
środa 16.00-17.00
czwartek 9.00-10.00
W okresie kolędy: czwartek 9.00-10.00

Licznik

Jesteś gościem na naszej stronie

Copyright © 2009-2014 Parafia p.w. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Ostrowie Wielkopolskim